Kontakt:

Ing.Monika Bejčková

Vrchlického 28

Duchcov

419 01

 

 

tel: +420608826833

 

ICQ: 291103831

monikab007@seznam.cz